Zingen bij het Stedelijk Museum Schiedam

Kerstival

Op zaterdag 21 december 2019 zingen we bij de afsluitavond van de Herinnerboom van het Stedelijk Museum Schiedam. Ons repertoire? Liefde, warmte en kerst!

Speciale boodschap van het museum:

Tijdens het genieten van live muziek, kun je een herinnering aan een dierbare vriend, vriendin of familielid in de boom hangen. Je kunt jouw speciale boodschap of foto in een doorzichtige kerstbal doen. Ook kun je zijn/haar naam laten kalligraferen op een lint, door kunstenaars van het Roumi Kunst Instituut.

Zie ook: Stedelijk Museum Schiedam/Afsluitavond-herinnerboom

Twee concerten in het voorjaar

Concerten op de dinsdagavond

We zingen in De Meerpaal op 16 april en in De DrieMaasStede op 21 mei 2019. Beide zijn huizen voor ouderen en dementerenden. Deze concerten zijn op de dinsdagavonden, de avond waarop we normaliter repeteren. Niet zo lang geleden probeerden we nog op andere momenten concerten te houden, maar we zijn drukke vrouwen met werk en gezinnen en, vooral in het voorjaar :-), ook vakanties. Het was onbegonnen werk om een datum te vinden waarop een groot deel van ons kon.

Dus nu doen we de concerten op de dinsdag avond, onze repetitieavond!

In de Meerpaal

In de Meerpaal zingen we eerst eigen repertoire en daarna zingen we samen met de mensen de liedjes die ze zelf hebben ingebracht. We worden altijd heel blij van dit soort concerten voor oudere mensen.

In de Driemaasstede

In De Driemaasstede begeleiden we een herdenkingsavond en dat is heel dankbaar en mooi werk. We hebben daarvoor een speciaal repertoire gemaakt met o.a. ‘Als de liefde niet bestond’ van Toon Hermans en ‘Somewhere’ uit de West Side Story.

Wilt u ons horen zingen? Neem contact op via email:

20 jaar Banninkencooo mooi gevierd

20 jaar Banninkencooo mooi gevierd op 6 oktober 2018

 

Op deze zonovergoten dag zijn bijna alle leden van ons koor bij de viering aanwezig. In een oude, geheel opgeknapte jeneverstokerij in Schiedam hebben we ervaren hoe leuk het is om samen te spelen, zingen en eten.

 

Workshop

Romy Rockx, actrice geeft een theaterworkshop. Ze gaat op een heel natuurlijke wijze met een wedstrijdelement aan de slag en al snel is alle schroom bij de deelnemers verdwenen

De wedstrijd:

Twee rijen stoelen staan tegenover elkaar, de rij die het eerst de opdracht vervult en weer zit en na controle goed bevonden wint. Enkele van de opdrachten: ga op een rij zitten met degene die de meest donkere ogen heeft naar de lichtste; ga op een rij postcode zitten. Daarna een battle met degene die tegenover zit. Op een door Romy gegeven letter zo snel mogelijk met de letter (bv. B) te zeggen: ik ben Bouke, ik kom uit Beverwijk en ik handel in bonen.

We zijn klaar gestoomd voor het grotere werk na de pauze!

Maar dan worden we verrast door een optreden van Nel, Rieny, Heleen en Lidwien (met saxofoon) die een fraai lied laten horen! (Ben de titel kwijt)

Ina, onze dirigent heeft een lied gemaakt op de wijs van ooo daddy o…. daarin laat ze horen wat ze zoal meemaakt met het dirigeren van ons koor. Dat zingen we samen mee.

Na de pauze wordt de opdracht gegeven aan 4 groepen:

Verzin een verhaal en beeldt dat uit in 4 (tableau-vivant) groepsfoto’s.  

We krijgen te zien: Stelletjes in een bar met een “vreemdgaan” confrontatie.

Een ware diefstal met heuse pistolen.

Een zwembad waar iemand bijna (?) verdrinkt.

Op een camping waar puberende kinderen lawaai maken en een buur het niet meer pikt.

 

Een ander hoogtepunt is karaoke zingen: smartlappen, ABBA, enz komen voorbij en er wordt op meegezongen en gedanst. Veel vrolijkheid.

 

Tot slot het gezamenlijke diner, waar door meerdere leden stil gestaan is bij wat ze hebben ervaren in het koor of/en wat het koor voor hen betekent. Krachtige aanwijzingen voor het voortbestaan van dit koor. Als dank voor 20 mooie jaren kreeg Ina Bannink als onvermoeibare dirigent kreeg 20 witte rozen.

 

Truus Stam    

De kracht van ons koor …

n.a.v. 2018:

JUBILEUM
20 jaar Bannink en cooo

De kracht van ons koor heeft altijd gezeten in,
De steun die wij elkaar geven in moeilijke tijden. Wie hebben we allemaal niet gedragen door verdriet en pijn heen?

Dat je, hoe je je ook voelt naar het koor kunt komen of juist niet zonder dat daar een be- of veroordeling aan hangt. Even opladen.

De kracht van ons koor zit hem ook in zingen in jullie prachtige of minder prachtige huizen.

De gezelligheid vooraf met leuke serviezen, kopjes thee en koffie drinken met wat lekkers erbij. En dan ging het niet om het lekkers maar om de hele entourage en sfeer.

De kracht van ons koor, dat we elkaar niet bekritiseren, boze blikken of iets van dat al, omdat iemand er naast zit, een foute noot zingt, of misschien zelfs een hele foute partij zingt. Dat is een ongeschreven wet op ons koor.

De kracht van ons koor is dat we allemaal ons best doen en de één is beter dan de ander maar daar staan wij ons niet op voor.
De kracht zit hem in dat de één thuis studeert omdat zij dat fijn vind of nodig heeft en de ander niet om wat voor reden dan ook.
Wij zijn een koor waar je onbevangen naar toe kwam om heerlijk een avond te zingen en te genieten.

De kracht van ons koor zit hem in de afsluiting op de tuin. Met door ons allemaal gemaakt eten héérlijk, soms zóó slecht maar ook zóó lekker! Echt een avond om naar uit te kijken.

De kracht van ons koor zit hem ook in dat we vieren dat we weer een nieuw jaar ingaan met elkaar met een hapje en een drankje, wat we zelf mee nemen en waarvan we dan ook zelf bepalen hoe gezond of ongezond en hoeveel we daarvan meenemen.

De kracht van ons koor zit hem ook in dat als er eens iets speelt op het koor we er dan altijd onderling weer uitkomen.

De kracht van ons koor zit hem in de onderlinge contacten, we kletsen bij tijdens de repetitie maar niet te veel en soms tot ergernis van een aantal maar we zijn ons er van bewust dat het niet te erg moet zijn. Ina moet zichzelf nog wel kunnen horen. 😉 en soms zijn we stil omdat het moeilijk is voor onszelf of voor de ander.

De kracht van ons koor is ook dat onze koorrepetitiedagen feestjes zijn.
De kracht van ons koor is dat we er meestal met meer energie vandaan komen dan dat we er heen gegaan zijn.

De kracht van ons koor is dat we er héél blij van worden om samen te zingen.
En de kracht van ons koor is dat er nog veel meer is wat met geen pen te beschrijven is.

Geschreven door Niekie Zwaan

BENEFIETCONCERT 16 december 2017

Vijf jaar geleden werd ons koorlid Vigdis en haar echtgenoot Roel verblijd met
de geboorte van hun tweelingzoons Arnar Jan enThomas Orri.
Na een jaar bleek echter dat de jongens problemen hadden met hun motorische ontwikkeling. Na veel onderzoeken kwam naar voren dat beide jongens lijden aan de spierziekte Limb-Girdle Spierdystrofie type 2q.
Hun toekomst is onzeker, deze ziekte is progressief.

Momenteel kunnen de jongens lopen achter een rollator.
Vigdis en Roel en hun 4 zoons zijn pas verhuisd naar een betere woning
voor de jongens maar….er ontbreekt nog een broodnodige lift!
En daar komt ons benefietconcert om de hoek kijken.
Wij willen ze graag financieel helpen.
Een lift plaatsen kost veel geld.

Wij vragen ook uw financiele hulp bij deze aktie. Alle beetjes helpen.
Wij doneren onze recette van deze avond aan de aktie
“LIFT VOOR DE TWEELING”
Doet U mee?

Wij danken U bij voorbaat voor Uw bijdrage!
De vrouwen van Bannink en cooo

A capella in de Beatrijsstraat

Heerlijk om te zien wat muziek kan doen!

a capella koor banninkencooo Op de frisse mei-avond van afgelopen dinsdag, zorgde Ina Bannink van Banninkencoo dat koor en buurtbewoners van de Drie Straatjes (Beatrijs-, Persijn- en Frank van Borselenstraat) zich warm zongen.
In de aanloop naar een ontmoetingsplek deze zomer in de Drie Straatjes heeft een werkgroep Hink-Stap-Sprong activiteiten georganiseerd. Het kooroptreden was de Stap. Het koor zong mooie liederen en iedereen leerde het lied Rhythm of Life.
Ina roemt de akoestiek van de straat, de werkgroep is in voor een herhaling.

Het was een ontspannen avond, die dinsdag van 9 mei.a capella koor banninkencooo

Onze jonge straatbewoners zorgden voor muzikale begeleiding op het klaarstaande keyboard (dat nodig was voor de juiste toonaanslag) tijdens het klaarzetten van de benodigde attributen. En na de opwarm koffie en thee, werden alle aanwezigen door de dirigent leuk betrokken bij “hun” openbare repetitie. Daardoor deed iedereen gelijk al vrolijk mee met de opwarm oefeningen en werd de wat kille wind daarna verwarmd door de warme klanken van het koor en de samenzang met de aanwezige straatbewoners.
Mooi klonk het: de a-capella zang van het Bannink&Cooo koor!

Van de werkgroep DDS-Zomerparadijs 2017
Truus, Jan, Esther, Mattijs, Maarten en Karin

 

23 mei in De DrieMaasstede

Optreden in DrieMaasstede

Binnenkort zingen wij op een speciale gedenkavond in De DrieMaasstede. We zijn heel blij om dit voor en met de bewoners en het personeel te kunnen doen.

Al eerder op 21 februari 2017 zongen wij voor een volle zaal a capella liederen uit alle windstreken. Engelse traditionals en pop songs, swingende Afrikaanse liedjes maar ook Duitse liederen.

Nu hebben we een aangepast repertoire speciaal voor deze avond zingen wij:

Zeilen op de wind van vandaag

Only remembered

Troost

Zingen voor ouderen

Optreden in DrieMaasstede

Medewerkers van het Geriatrisch Centrum DrieMaasStede te Schiedam reageerden heel enthousiast op ons verzoek om voor haar bewoners te mogen zingen. Op 21 februari was het zover. We hadden afgesproken om in het zwart op te treden met sjaals in de kleuren van ons logo. Al lopend en zingend kwamen we op en de prettige akoestiek van de Brasserie viel onmiddellijk op.

Voor een volle zaal zongen we a capella liederen uit alle windstreken. Engelse traditionals en pop songs, swingende Afrikaanse liedjes maar ook Duitse liederen. Nieuw op ons repertoire is het Skandinavisch lied: Vem kan segla förutan vind. Het lied luidt als volgt:

Wie kan zeilen zonder wind

Wie kan roeien zonder spanen

Wie kan scheiden van zijn vriend

Zonder tranen te laten vloeien

 

Ik kan zeilen zonder wind

Ik kan roeien zonder spanen

Maar ik kan niet scheiden van mijn vriend

Zonder tranen te laten vloeien

Na de pauze, waarin voor de luisteraars, die dat wilden, een advocaatje met slagroom klaar stond, vervolgden we ons programma. Tot slot zongen we het swingende nummer Rhythm of life. We waren onder de indruk van de aandacht, die er voor onze muziek was en genoten van het applaus. Een dame uit het publiek raadde ons aan om vooral gauw te gaan oefenen voor een volgend optreden.

En dat komt goed uit, want voor begin november staat ons volgend concert bij hen gepland.

15 december 2016 Kerstconcert

Op 15 december zingen wij voor Het Apostolisch Genootschap

Aanvang om 20.00 u.
Locatie: Het Apostolisch Genootschap aan de Lindeijerstraat 5 in Schiedam.

We zingen o.a.:

Angels, from the realms of glory

Away in a manger

The Holly and the Ivy