De kracht van ons koor …

n.a.v. 2018:

JUBILEUM
20 jaar Bannink en cooo

De kracht van ons koor heeft altijd gezeten in,
De steun die wij elkaar geven in moeilijke tijden. Wie hebben we allemaal niet gedragen door verdriet en pijn heen?

Dat je, hoe je je ook voelt naar het koor kunt komen of juist niet zonder dat daar een be- of veroordeling aan hangt. Even opladen.

De kracht van ons koor zit hem ook in zingen in jullie prachtige of minder prachtige huizen.

De gezelligheid vooraf met leuke serviezen, kopjes thee en koffie drinken met wat lekkers erbij. En dan ging het niet om het lekkers maar om de hele entourage en sfeer.

De kracht van ons koor, dat we elkaar niet bekritiseren, boze blikken of iets van dat al, omdat iemand er naast zit, een foute noot zingt, of misschien zelfs een hele foute partij zingt. Dat is een ongeschreven wet op ons koor.

De kracht van ons koor is dat we allemaal ons best doen en de één is beter dan de ander maar daar staan wij ons niet op voor.
De kracht zit hem in dat de één thuis studeert omdat zij dat fijn vind of nodig heeft en de ander niet om wat voor reden dan ook.
Wij zijn een koor waar je onbevangen naar toe kwam om heerlijk een avond te zingen en te genieten.

De kracht van ons koor zit hem in de afsluiting op de tuin. Met door ons allemaal gemaakt eten héérlijk, soms zóó slecht maar ook zóó lekker! Echt een avond om naar uit te kijken.

De kracht van ons koor zit hem ook in dat we vieren dat we weer een nieuw jaar ingaan met elkaar met een hapje en een drankje, wat we zelf mee nemen en waarvan we dan ook zelf bepalen hoe gezond of ongezond en hoeveel we daarvan meenemen.

De kracht van ons koor zit hem ook in dat als er eens iets speelt op het koor we er dan altijd onderling weer uitkomen.

De kracht van ons koor zit hem in de onderlinge contacten, we kletsen bij tijdens de repetitie maar niet te veel en soms tot ergernis van een aantal maar we zijn ons er van bewust dat het niet te erg moet zijn. Ina moet zichzelf nog wel kunnen horen. 😉 en soms zijn we stil omdat het moeilijk is voor onszelf of voor de ander.

De kracht van ons koor is ook dat onze koorrepetitiedagen feestjes zijn.
De kracht van ons koor is dat we er meestal met meer energie vandaan komen dan dat we er heen gegaan zijn.

De kracht van ons koor is dat we er héél blij van worden om samen te zingen.
En de kracht van ons koor is dat er nog veel meer is wat met geen pen te beschrijven is.

Geschreven door Niekie Zwaan

Het repertoire van zomaar een avond repetitie

Uit alle windstreken en van vroeger en nu

We zingen in met wat speciale oefenliedjes, dit keer èèè-eee-aaa-ahahah-ôôô-ooo-ououou. En we kloppen op elkaars rug tijdens het zingen en daarna op de eigen borst. En wat een verschil maakt dat in volume!
Dan nog even de hoogste noten op de kop!

Daarna zingen en oefenen, 3-stemmig en 4-stemmig:

  • With a little help from my friends; o, wat hebben die Beatles toch waanzinnig mooie akkoorden;
  • Piu non si trovano; een heus opera-fragment van Mozart om lekker te galmen;
  • Yesterday; nog zo’n fijne voor de Beatles-fans onder ons;
  • Bald prangt, den Morgen zu verkünden; ook van Mozart, maar mooi ingetogen;
  • Blue Moon; heerlijke jazzy wegdromer;
  • Loyissa: een heel mooi lied in het Hebreeuws over het omsmeden van zwaarden tot ploegscharen.

1 2

Nieuwe website

Hier komt de nieuwe website van Vrouwenkoor Banninkencooo!

Het zal nog wel een tijdje duren, want de site heeft naast een openbaar deel ook een besloten deel nodig en dat kost meer tijd.

… meer lezen

Workshop met Harjo Pasveer

Zaterdag 6 oktober 2012 heeft zangpedagoog Harjo Pasveer een studiedag/workshop gegeven voor ruim 100 koorzangers uit de Regionale Zangersbond.
Op humoristische wijze heeft hij de aanwezigen een bijzondere inkijk gegeven in het eigen vocaal functioneren in een koor.

… meer lezen

Lenteprogramma

Mei liederen

Na drie succesvolle optredens met Kerstmis 2011 bereiden we een lenteprogramma voor. We zingen klassieke mei liederen uit verschillende Europese landen en vrolijke liedjes uit Afrika.

Nieuw

Nieuw op ons programma zijn onder andere een aantal bekende pop songs van the Beatles en the Carpenters.
koor-repetitie-2011Ook nieuw is het stemmenorkest met het Largo uit de vijfde symfonie Uit de nieuwe wereld van Antonin Dvorak. Dit muziekstuk werd voor het eerst uitgevoerd in een interneringskamp voor vrouwen en kinderen op Sumatra tijdens de Tweede Wereld oorlog en is later zeer bekend geworden door het Haarlemse vrouwenkoor Malle babbe: “Het eerste stemmenorkestconcert op 27 december 1943 [Sumatra] maakte diepe indruk op de toehoorders. In plaats van de populaire liederen die we hadden verwacht, horen we nu de prachtige klanken van Dvoráks Nieuwe Wereld. […] De muziek versterkte ons gevoel van menselijke waardigheid.”, aldus een overlevende.

Op 8 mei treden we voor het eerst met dit programma op tijdens een besloten concert bij het Apostolisch Genootschap te Rockanje.